Zodpovedná osoba pre GDPR

Ing. Mgr. Peter Bezák
info@gdprkonzultant.sk

Zodpovedná osoba GDPR externe

Viac informácií

Balík služieb

Premium

+ viac informácií

od 39 €

* mesačne

*Cenník platný od 01.01.2024

Ponúkame vám zabezpečenie externej zodpovednej osoby podľa článku 37 GDPR (DPO – Data Protection Officer) pre ochranu osobných údajov vo vašej spoločnosti

Zabezpečenie zodpovednej osoby je legislatívnou povinnosťou a týka sa všetkých organizácií a subjektov, ktoré pôsobia ako orgán verejnej moci (služby vo verejnom záujme) alebo ako verejnoprávny subjekt (všetky mestá a obce). Ďalej sa týka aj ďalších organizácií a služieb, napríklad zdravotníckych zariadení, polikliník, ambulancií alebo aj prevádzok s kamerovým systémom.

Vaša zodpovedná osoba bude spĺňať požiadavky:Určenie zodpovednej osoby je zo zákona povinné

a) ak spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt,
b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu, alebo
c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov podľa článku 9 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10.

Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy.

Kritéria pre výber zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy. Zodpovedná osoba môže plniť iné úlohy a povinnosti. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zabezpečia, aby žiadna z takýchto úloh alebo povinností neviedla ku konfliktu záujmov.

Povinnosti a úlohy zodpovednej osoby

a) poskytovanie informácií a poradenstva,
b) monitorovanie súladu, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy personálu, ktorý je zapojený do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov,
c) poskytovanie poradenstva na požiadanie, pokiaľ ide o posúdenie vplyvu na ochranu údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa článku 35,
d) spolupráca s dozorným orgánom,
e) plnenie úlohy kontaktného miesta pre dozorný orgán v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania vrátane predchádzajúcej konzultácie uvedenej v článku 36 a podľa potreby aj konzultácie v akýchkoľvek iných veciach

„Spoločnosti, ktoré nie sú povinné zo zákona zabezpečiť zodpovednú osobu pre GDPR, majú možnosť rozhodnúť sa, že zodpovednú osobu ustanovia.“
Ing. Mgr. Peter Bezák

Zobraziť cenník služieb

Cenník - Externá zodpovedná osoba pre GDPR

Cenník služby DPO - externý výkon zodpovednej osoby GDPR (Data Protection Officer)

Individuálny cenník

Osobné návštevy v spoločnosti a námatková kontrola + 89 € mesačne v BA kraji.

Individuálne konzultácie a GDPR činnosť 70 € / hodina + cestovné náklady mimo BA.

Zastupovanie pri kontrole na úrade 70 € / hodina + cestovné náklady mimo BA.

*Cenník platný od 25.5.2018

Cenová ponuka

Vyplňte prosím formulár alebo nám zanechajte vaše telefónne číslo a my sa vám obratom ozveme.

Zavoláme Vám


Poradím vám

Mgr. Peter Bezák GDPR

Ing. Mgr. Peter Bezák
GDPR konzultant
info@gdprkonzultant.sk
BLOG

Návod zadarmo a za 5 minút

Čítať: Zapísanie konečného užívateľa výhod - návod a vzor zadarmo

Vzor GDPR dokumentácie zadarmo

Čítať: GDPR vzory dokumentov

Zodpovedná osoba - Data Protection Officer

Marek Reminár

Marco Trading company s.r.o.

So službami správy osobných údajov sme nadmieru spokojní. Pravidelná konzultácia a úvodne zaškolenie personálu splnilo všetky potrebné kroky pre dodržanie novej legislatívy.

Mgr. Peter Sklár

Dansk s. r. o.

Oceňujem predovšetkým férovosť a ich priateľský prístup k zákazníkovi. Pevne verím, že sa o ich služby môžme oprieť pri kontrole úradom. Osobné údaje v našej spoločnosti potrebujeme mať vždy v poriadku.

Navštívte nás

Pobočka: Zámocká 10, 811 01 Bratislava

Napíšte nám

info@gdprkonzultant.sk

© 2018 GDPRkonzultant.sk

Všetky práva vyhradené úvod
Zoznam stránok